ตัวเรือด

ตัวเรือดที่มักพบในประเทศไทย คือ สายพันธุ์ Cimex lectularius และ Cimex hemipterus โดยจะพบได้ง่ายในห้องพักอาศัยที่ใช้ร่วมกัน หรือเป็นที่สาธารณะ เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องนอน โซฟา โรงแรม หรือโรงภาพยนตร์ แต่ก็สามารถพบในบ้านพักอาศัยได้เช่นกัน เนื่องจากตัวเรือดจะเข้ามาในบ้านพร้อมกระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า หรือสิ่งของอื่นๆ หากปล่อยให้ตัวเรือดเพศเมียเข้าบ้านได้เพียงตัวเดียว ก็อาจเกิดการระบาดได้

 

 

วิธีกำจัดตัวเรือดจากอินโฟ เพสท์
ไม่ว่าในบ้านหรือโรงแรม ล้วนมีความเสี่ยงต่อการระบาดของตัวเรือด โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางเป็นประจำ
การกำจัดตัวเรือดเป็นเรื่องท้าทาย และแตกต่างจากการจัดการสัตว์รบกวนชนิดอื่นๆ เนื่องจากตัวเรือดมักทนต่อสารเคมี ซึ่งอินโฟ เพสท์ได้ออกแบบโปรแกรมกำจัดตัวเรือดใน 10 วัน ที่สามารถแก้ปัญหาตัวเรือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม แนะนำให้คุณหมั่นตรวจหาสัญญาณการระบาดของตัวเรือดอย่างสม่ำเสมอ เพราะการพบปัญหาและเริ่มกำจัดตั้งแต่แรกเริ่ม จะช่วยควบคุมการระบาดของตัวเรือดไปยังส่วนอื่นๆ ของที่พักอาศัยได้

Picture1