แมลงสาบ

แมลงสาบ ในบ้านหรือสถานประกอบการ เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก เพราะมันอยู่กับสิ่งสกปรกและยังเป็นพาหะนำโรคหลายชนิด ทั้งโรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคกระเพาะลำไส้อักเสบ และไทฟอยด์ มูลของมันยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบและโรคหอบหืดอีกด้วย นอกจากนั้น แมลงสาบยังทำให้อาหารและวัตถุต่างๆ ที่มันสัมผัสเกิดกลิ่นเหม็น พวกมันยังทนทานต่อสภาพแวดล้อม สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว การจัดการตั้งแต่ช่วงต้นของการระบาดเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อหยุดการแพร่กระจายไม่ให้ลุกลามไปยังส่วนอื่นของบ้านคุณ

วิธีการป้องกันแมลงสาบ

พื้นที่ของคุณอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงสาบชั้นเลิศ เนื่องจากมันสามารถเข้ามาได้หลายช่องทาง เช่น รอยร้าว รอยแยก ช่องระบายอากาศ ท่อระบายของเสีย และท่อระบายน้ำ
การป้องกันแมลงสาบที่ดีที่สุด คือ ปิดกั้นไม่ให้พวกมันเข้าถึงอาหาร น้ำ หรือที่อยู่ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดึงดูดพวกมันเข้ามาในบ้านหรือสถานประกอบการ

5 วิธีป้องกันแมลงสาบด้วยตนเอง

    • กำจัดแหล่งอาหาร – เก็บอาหารแห้งในภาชนะหรือถุงพลาสติกที่ปิดสนิท และไม่วางอาหารทิ้งไว้ในที่เปิดโล่ง
    • จัดเก็บอาหารที่หกเลอะ หรือเหลือทิ้ง – ทำความสะอาดห้องครัว ใต้อ่างล้างจาน และของใช้ในครัว ควรกำจัดขยะทุกวันและทิ้งในถังที่มีฝาปิด
    • จัดระเบียบสิ่งของ – จัดเก็บกองหนังสือพิมพ์และนิตยสาร กล่องกระดาษที่ไม่ใช้ และสิ่งของอื่นๆ ที่กองไว้บนพื้นหรือใต้ตู้
    • ปิดทางเข้า – อุดช่องว่างรอบประตู ท่อน้ำ และรอยร้าว เพื่อปิดช่องทางไม่ให้มันเข้ามาในพื้นที่ของคุณ
    • ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

กำจัดแมลงสาบกับอินโฟ เพสท์
หากคุณกังวลกับปัญหาแมลงสาบ อินโฟ เพสท์ให้บริการกำจัดแมลงสาบโดยมืออาชีพ เพื่อปกป้องบ้านและสถานประกอบการของคุณจากแขกที่ไม่ได้รับเชิญนี้

Picture1