termites-3367347_1920

บริการป้องกันกำจัดปลวก

 • ระบบสารเคมี
   • วางแนวท่อรอบคานคอดิน
   • เจาะพื้นคอนกรีต
   • อัดและพ่นสารเคมีลงดิน
 • ระบบเหยื่อล่อปลวก
 • ระบบผสมผสาน BIO
   • ภายนอกอาคาร ใช้สารเคมีอัดลงดิน
   • ภายในอาคาร ใช้ระบบเหยื่อล่อ
มด

บริการป้องกันกำจัดมด

 • ระบบสารเคมี
   • ฉีดพ่นสารเคมี
   • วางเหยื่อพิษสำเร็จรูปชนิดเจล
แมลงสาบ

บริการป้องกันกำจัดแมลงสาบ

 • ระบบสารเคมี
   • ฉีดพ่นสารเคมี
   • วางเหยื่อพิษสำเร็จรูปชนิดเจล
   • พ่นละอองฝอยULV
   • พ่นหมอกควัน
 • ระบบไม่ใช่สารเคมี
   • อุปกรณ์ดักจับ
หนู

บริการป้องกันกำจัดหนู

 • ระบบสารเคมี
   • วางเหยื่อล่อสำเร็จรูป ชนิดเม็ด
   • วางเหยื่อล่อสำเร็จรูป ชนิดผง
 • ระบบไม่ใช้สารเคมี
   • อุปกรณ์ดักจับ กรงดักหนู
   • กระดานกาวสำเร็จรูป
   • กับดักตีตาย
   • เครื่องยิงหนู
ยุง

บริการป้องกันกำจัดยุง

 • ระบบสารเคมี
   • พ่นหมอกควัน
   • พ่นละอองฝอย ULV
   • โรยทรายอะเบท
 • ระบบไม่ใช้สารเคมี
   • อุปกรณ์ดักจับ เครื่องดักยุง

บริการป้องกันกำจัดแมลงวันและตัวเรือด

 • แมลงวัน
   • เครื่องดักแมลงวันด้วยแสงไฟ
 • ตัวเรือด
   • โปรแกรมกำจัดตัวเรือดใน 10 วัน
Picture1