termites-3367347_1920

ปลวก

ปลวก เป็นแมลงที่มีประโยชน์ในเชิงนิเวศวิทยา เนื่องจากมันช่วยย่อยสารอาหารจากต้นไม้และพืชที่ตายแล้ว อย่างไรก็ตาม หากมันเข้ามาในบ้านของเรา ถือเป็นภัยเงียบที่สามารถคุกคามคุณและครอบครัวอย่างยิ่ง ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า ปลวกสร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทยเป็นมูลค่าหลายล้านบาทต่อปี
ความเสียหายที่เกิดจากปลวกในประเทศไทย พบได้บ่อยกว่าภัยธรรมชาติ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นที่เหมาะแก่การเพิ่มประชากรปลวก และพวกมันสามารถกินอาหารจำพวกเซลลูโลสในเนื้อไม้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นปลวกจึงระบาดได้อย่างรวดเร็ว พวกมันไม่เพียงแต่ทำให้คุณเกิดความรำคาญ ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างบ้าน จนนำไปสู่การซ่อมแซม หรือท้ายที่สุดคือต้องรื้อบ้านเพื่อสร้างใหม่

 

วิธีการควบคุมและกำจัดปลวก จากอินโฟ เพสท์
สำหรับการดูแลทรัพย์สินที่คุณได้ลงทุนลงแรง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือสถานประกอบการ เราเชื่อว่า คุณต้องการบริการป้องกัน-กำจัดปลวกที่ดีที่สุด ซึ่งการป้องกัน-กำจัดปลวกที่ได้ผลดีนั้น จะต้องมาจากการจัดการโดยผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผ่านการอบรมแบบมืออาชีพ ที่เข้าใจชีววิทยา การดำรงชีวิต และพฤติกรรมการกินของปลวก

 

ในฐานะผู้นำด้านบริการกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวน อินโฟ เพสท์ได้นำวิธีการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกขึ้นมา เพื่อให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ของปลวก สภาพแวดล้อม โครงสร้างของอาคาร พร้อมรองรับความต้องการของลูกค้า จากขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ ตลอดจนนำมาพัฒนารูปแบบบริการป้องกันกำจัดปลวก และการรับประกันคุณภาพงานบริการ ทำให้อินโฟ เพสท์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้าน ธุรกิจโรงแรมและพลูวิลล่า ร้านอาหาร คอนโดมิเนียม จากการจัดการปัญหาปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Picture1